Ring oss: 018 - 472 15 00
Mindsnake webbyrå i Uppsala

ZetterbergsZetterbergs

Zetterbergs grundades 1923 av Henrik Zetterberg i Östervåla som i början gjorde smidesarbeten, reparationer av lantbruksmaskiner och hovslagsarbeten. Tack vare bärkraftiga idéer, kvalitetstänkande och hårt arbete har Zetterbergs utvecklats till ett framgångsrikt ledande företag inom sitt område som bygger marknadledande lastbilspåbyggnader

På Zetterbergs arbetar man enligt gemensamma principerna ”Zetterbergs IndustriSystem”, ZIS. Industrisystemet innehåller de värderingar, principer och prioriteringar som vägleder Zetterbergs på kort och lång sikt i det dagliga arbetet. Värderingarna är stabila över tid och är utgångspunkten för deras verksamhet. Genom att välja rätt arbetssätt når de det önskade resultatet. Återkoppling sker genom att resultaten följs upp. Med hjälp av det höjer de kompetensen, ökar produktiviteten och utvecklar vår verksamhet genom ständiga förbättringar. Framförallt sätter Zetterbergs kunden främst, minskar på slöserier och höjer kvaliteten. Genom effektivt samarbete på alla nivåer bygger de tillsammans ett ännu starkare Zetterbergs.