Ring oss: 018 - 472 15 00
Mindsnake webbyrå i Uppsala
Vi utvecklar hemsidor och webbsystem för bemanningsföretag, vi finns i centrala Uppsala.

Webbsystem för bemanning


Bemanningsbranschen är bred och varje nisch har sina specialiteter. Därför har Mindsnake en teknisk plattform för snabb utveckling av skräddarsydda verktyg för bemanning oavsett bransch.


Mindsnake gillar utmaningar och att ta fram ett webbsystem som ska tilltala och underlätta det dagliga arbetet för många olika parter är alltid en utmaning. Bemanningsbranschen är ett bra exempel på detta då det är ett samspel mellan uppdragsgivare, uppdragstagare och förmedlare. Alla har olika syn på, och mål med samspelet. Att utveckla ett webbsystem för bemanning handlar om att få detta samspel att bli så bra som möjligt. Och med bra menar vi att man vill, kan och gillar att bidra i samspelet.


Incitament - Möjlighet - Följsamhet


Vad händer om alla inblandade parter vill bidra? Om alla drar åt samma håll av egen fri vilja uppstår något i särklass positivt för ett samarbete. För att lyckas få alla att verkligen vilja bidra är det nödvändigt att var och en känner en drivkraft eller incitament för detta. Att kartlägga vad som driver var och en hos de tre inblandade parterna är därför centralt för att lyckas. Om vi tar uppdragstagaren som exempel så kanske vi vill att hen själv ska vilja leta upp och meddela vilka uppdrag som är mest intressanta. Vilka drivkrafter till att utföra detta arbete kan vi hitta och hur ser vi till att lösningen stärker dessa?


Med ett kraftigt incitament på plats övergår designprocessen till att fokusera på vad var och en hos de tre inblandade partnera behöver kunna göra i webbsystemet. För utan möjlighet att bidra blir incitamentet bara till frustration.


Med incitament och möjlighet på plats är det idag viktigt att skapa ett så naturligt och följsamt arbetssätt som möjligt. Brister i följsamhet kan till exempel visa sig i att man måste gå omvägar för att utföra det man vill göra och även detta leder till frustration.

Mer information

Om du är intresserad av mer information kan du kontakta oss direkt eller fylla i formuläret nedan så återkommer vi till dig.
Skicka

Kontakta oss direkt

Fredrik Axelsson

018-472 15 01