Ring oss: 018 - 472 15 00
Mindsnake webbyrå i Uppsala

Garantum Fondkommission


Garantum Fondkommission den största aktören i Sverige inom strukturerade placeringar och bland investerare finns företag, institutioner och privatpersonerGarantum är idag en sparkoncern med flera dotterbolag och affärsområden. Garantum Fondkommissions spetskompetens är strukturerade placeringar medan fondbolaget Aktie-Ansvar och Aviatum breddar erbjudandet genom djup kunskap inom fondförvaltning respektive ekonomisk rådgivning. Garantum erbjuder strukturerade placeringar genom finansiella rådgivare i Norge och i Finland – detta görs via Garantum AS och Garantum OY som också är separata dotterbolag i sparkoncernen. Med en rådgivningsplattform under ständig utveckling kan Garantum ge både rådgivare och investerare de rätta verktygen för alla typer av sparande. Garantum Fondkommission – rätt placering vid rätt tillfälle!

Idag är Garantum Fondkommission den största aktören i Sverige inom strukturerade placeringar och bland investerare finns företag, institutioner och privatpersoner. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge samt Finland och huvudkontoret är beläget på Norrmalmstorg i centrala Stockholm.

Historia

Fröet till vad som till skulle bli Garantum Fondkommission såddes redan under Anders Sandbergs tid hos ett annat finansiellt institut, där Anders Sandberg i tio års tid var chef för avdelningen Strukturerade Produkter. Vid denna tidpunkt var den alternativa placeringsformen strukturerade placeringar också helt ny på marknaden. Men tron på strukturerade placeringar samt viljan att bygga något nytt och unikt fick Anders att skapa Garantum Fondkommission – ett bolag som skulle specialisera sig på strukturerade placeringar. Garantum Fondkommission AB grundades 2004 och är privatägt. Samtliga partners är verksamma i bolaget. Garantum är en av de största aktörerna på denna marknad. 2009 förvärvades fondbolaget Aktie-Ansvar tillsammans med dess ledning. Garantum har kontor i Helsingfors och i Oslo. Trots tillväxten är deras ambition är att fortsätta vara en liten organisation med stora idéer.

Garantum och Aktie-Ansvar

Sedan 2007 har Garantum haft ett nära samarbete med fondbolaget Aktie-Ansvar som är ett av Sveriges äldsta fondbolag och som startades 1965 av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 2009 förvärvade Garantum delar av Aktie-Ansvar och 2015 förvärvade Garantum slutligen Aktie-Ansvar till 100%. Förvärvet av Aktie-Ansvar har skapat ytterligare möjligheter till att ge en långsiktig stabilitet och trygghet för Aktie-Ansvars kunder och externa partners. Nytänkande och korsbefruktning mellan företagen kan på sikt också ge nya spännande sparprodukter.

Garantum & Aviatum 

Aviatum förvärvades av Garantum år 2015. Aviatum är ett värdepappersbolag som erbjuder försäkringsförmedlare och andra finansiella aktörer att bli anknutna ombud, rådgivning av strukturerade placeringar samt portföljförvaltningstjänster.

Affärsidé

Affärsidén är att arrangera och erbjuda strukturerade placeringar som konkurrenskraftiga alternativ till traditionell kapitalförvaltning. Garantum Fondkommission vill erbjuda det största urvalet av strukturerade placeringar, placeringar som alla ska skapas av marknadens bästa kombination av avkastning och risk – allt för att ge investerare bästa möjliga förutsättningar att skapa balans och diversifiering i sina portföljer.

Vision

Visionen är att strukturerade placeringar ska bli ett naturligt val i alla investeringsportföljer – ett självklart komplement till traditionella placeringsalternativ. Som finansiell partner ska Garantum ge investerare och samarbetspartners verktyg att kunna skräddarsy portföljer med önskad balans samt att kunna dra full fördel av placeringarna – oberoende av ekonomiskt klimat vid investeringstillfälle. Eftersom strukturerade placeringar har enkla egenskaper som klargör möjligheter till avkastning, arbetar Garantum på alla tillgängliga sätt för standardisering kring kommunikation av produktslaget för att öka transparensen än mer.

Som finansiell partner vill Garantum snabbt kunna anpassa sig och hitta nya möjligheter i nya marknadslägen. Garantum vill konstruera placeringar som drar maximalt med fördelar av det dagsaktuella markandsläget, allt för att kunna erbjuda de bästa avkastningsmöjligheterna i morgon. Genom att anpassa utbudet efter rådande förutsättningar har Garantum sedan verksamheten startade varit en av de mest drivande arrangörerna som utvecklat marknaden för strukturerade produkter.

Rätt placering vid rätt tillfälle. Det är vår enkla filosofi som vi jobbar efter varje dag.

Garantum Fondkommissions investeringsfilosofi bygger på att konstruera placeringar som drar maximalt med fördelar av det dagsaktuella marknadsläget

Filosofi

Nästan dagligen blir vi påminda om den finansiella marknadens nyckfullhet. Ibland kan förutsättningarna vara helt nya på bara några timmar, och det som var en bra placering igår är kanske inte lika bra idag. Då går det inte att köra på i gamla hjulspår. Garantum tror att det allra viktigaste för en finansiell partner är att snabbt kunna anpassa sig till hur marknaden är just nu – och skapa lösningar utifrån det. Garantum Fondkommissions investeringsfilosofi bygger på att konstruera placeringar som drar maximalt med fördelar av det dagsaktuella marknadsläget, för att kunna erbjuda de bästa avkastningsmöjligheterna imorgon. Rätt placering vid rätt tillfälle.

Utbud

Strukturerade placeringar är Garantums spetskompetens. Strukturerade placeringar är ett samlingsnamn för en sparform som kan kombinera olika finansiella instrument, oftast är placeringen en hybrid av grundinstrumenten obligationer, aktieidex, enskilda aktier och optioner.


Garantums erbjudande

Att skapa de bästa strukturerade placeringarna vid varje givet tillfälle är det som driver Garantum. Garantum vill ge kunder verktyg för att kunna ta tillvara placeringsformens fördelar fullt ut. Vill du bygga en portfölj på egen hand eller låta förvaltare göra det åt dig? Är ditt mål att erhålla maximal avkastning idag eller en god pension imorgon? Med Garantum som finansiell partner får du tillgång till utvalda tjänster som kan ge dig och dina investeringar ännu bättre förutsättningar.

Depåtjänst

Som kund hos Garantum kan du kostnadsfritt öppna en egen depå. Den går utmärkt att använda inom ramen för investeringssparkonto eller försäkring. Handla och förvara strukturerade placeringar, fonder från fondtorget, aktier och räntepapper – allt samlat på ett ställe.

Med depå hos Garantum blir det enklare att bevaka dina placeringar på detaljnivå. Garantums depå är en komplett investeringsplattform som inte bara är till för strukturerade placeringar, utan som även är anpassad för fonder, aktier och räntebärande instrument.
 1. Grafisk överblick på fördelning av marknadsexponering och emittentbanker
 2. Dina värdepapper uppdelade kategorivis 
 3. Ikoner indikerar betalningar, leveranser och när vinstsäkring eller omstrukturering kan vara gynnsamt
 4. Summering av ditt innehav och viktiga nyckeltal
 5. Transaktionerna samlade på ett ställe och tillgängliga via en separat flik
 6. Möjlighet att handla från fondtorg – du har mer än 4 000 fonder från ca 100 fondbolag att välja bland

Kapitalförvaltning

Garantum kan hjälpa till med förvaltningen och ta ansvar för att ditt kapital förvaltas på bästa sätt utifrån överenskommen riskprofil, placeringshorisont och avkastningsmål. Garantums förvaltningsidé är att sätta mer kapital i tillväxt och mindre i risk.

Bevaka dina placeringar på webben

Via hemsidan kan du själv söka bland alla placeringar som är aktiva eller som förfallit i samband med att löptiden tagit slut. Varje placering exponeras med all tänkbar information och historik som du kan behöva. Kurser och noteringar uppdateras självklart på daglig basis.
 1. Dagliga marknadskurser och värderingar
 2. Summering av fastställda villkor och viktiga egenskaper
 3. Smart utskrift med allt på ett papper
 4. Villkor i korthet – ex. historisk kupongutbetalning för Autocall
 5. Slutavräkning i pdf för förfallna produkter
 6. Kupongavräkningar i pdf för Autocall

Analys

Garantums breda och ingående analyser om rådande marknadsförutsättningarTa del av Garantums breda och ingående analyser om rådande marknadsförutsättningar som uppdateras med jämna mellanrum. Bland annat gör Garantum uppskattade chefekonom Christer Tallbom djupdykningar i det makroekonomiska läget via hemsidan, e-post och webb-TV.


Garantums fonderbjudande

Hos Garantum kan du välja på fonder från fondtorget eller färdiga portföljförslag som ger dig en bra mix från en förutbestämd risknivå. Med depå hos Garantum kan du erbjudas ett enkelt fondsparande – oavsett om du handlar fonder sporadiskt eller väljer att månadsspara från huvudlista. Huvudlistan för fonder grundar sig först och främst på vilka fonder som efterfrågas. Fonderna ska sedan kunna placeras i någon av huvudlistans utvalda fondkategorier. Det slutgiltiga urvalet är resultatet efter en urvalsprocess vilket begränsar fondernas antal och tar hänsyn till bland annat riskjusterad avkastning samt kostnader. Huvudlistan uppdateras vid behov och utgörs av 60-talet fonder som kan handlas utan courtage. Till en transaktionskostnad kan du köpa från hela utbudet av ca 3500 handelsbara fonder.

Portföljförslag

Garantum erbjuder regelbundet förslag på hur du kan kombinera fonder för att skapa en portfölj i olika risknivåer. Portföljförslagen är till för dig som vill ha hjälp med att välja en bra mix av fonder utifrån varje din egen riskvilja. Portföljförslagen baseras på en väletablerad metodik baserad på riskspridning mellan olika tillgångsslag.

Månadsspara

Månadssparande i fonder passar dig som långsiktigt vill bygga upp ditt sparkapital. Du kan månadsspara i alla fonder som återfinns på Garantums huvudlista för fonder. Ett månadssparande är bra för dig som vill bygga upp ett buffertsparande till oförutsedda utgifter, spara till barn och barnbarn eller kanske förverkliga en dröm om en resa. Det enklaste alternativet är månadsspara i något av Garantums portföljförslag.

Fondflyttar

Genom att flytta in ditt fondengagemang till Garantum Fondkommission får du med depåtjänst tillgång till en modern investeringsplattform för alla typer av sparande. Här kan du som kund följa utvecklingen på ditt innehav, erbjudas personlig service gällande dina fondaffärer.

Utmärkelser

Garantum Fondkommission har nu tre år i rad, 2013, 2014 och 2015, mottagit pris för ”Best distributor” från organisationen SRP – Structured Retail Products”. Priset innebär en sammanvägd bedömning av både försäljningsvolym och avkastning på produkter. År 2014 fick Garantum även utmärkelsen som bolaget med ”best performance”, en utmärkelse för bästa genomsnittliga avkastning under 2014 från SRP.