Ring oss: 018 - 472 15 00
Mindsnake webbyrå i Uppsala

Aviatum


Värdepappersbolaget Aviatum förvärvades av Garantum år 2015. Garantum är idag en sparkoncern med flera dotterbolag och affärsområden. Bolagen Aktie-Ansvar och Aviatum breddar Garantums erbjudande genom stor erfarenhet av fondförvaltning respektive djup kunskap om ekonomisk rådgivning. 

Aviatum samarbetar med egna, handplockade anknutna ombud, exempelvis försäkringsförmedlare och andra finansiella aktörer som bedriver rådgivning av strukturerade placeringar och portföljförvaltningstjänster. För att kunna ingå avtal hos Aviatum och därmed bli ett anknutet ombud krävs att man som ombud motsvarar högt ställda kvalifikationer gällande erfarenhet och kompetens. Genom att ansluta sig som anknutet ombud till Aviatum förpliktigar sig ombudet också att bedriva sin verksamhet enligt gällande regelverk. Aviatum tillhandahåller från sin sida utbildning, dokumentation och rutiner som stöd och riktlinjer för ombudens verksamhet. 

Genom att som bolag ingå i Garantums koncern får Aviatum förutom ett stort utbud av strukturerade placeringar också tillgång till en digital rådgivningsplattform som är under ständig utveckling. Med denna plattform kan anknutna ombud hos både Garantum Fondkommission AB och Aviatum ge rådgivare och investerare de rätta verktygen för alla typer av sparande.