Ring oss: 018 - 472 15 00
Mindsnake webbyrå i Uppsala

Aktie-Ansvar


Fondbolaget Aktie-Ansvar med efterfrågade fonder som exempelvis ”Sverigefonden” och ”Graal Total”, är i själva verket ett av Sveriges äldsta fondbolag. Aktie-Ansvar grundades redan 1965 av Nykterhets- och Frikyrkorörelsen. Mot bakgrund av de institutioner som skapade bolaget har Aktie-Ansvar av tradition och med stor självklarhet satt stort värde på att efterleva etiska placeringsregler. Aktie-Ansvar har ännu idag ett betydande förvaltningssamarbete med de ursprungliga grundarna från dessa svenska folkrörelser.

Idag ägs fondbolaget Aktie-Ansvar till 100% av Garantum Invest AB. Men samverkan med Garantum sträcker sig längre bak i tiden innan Aktie-Ansvar i sin helhet kom att ingå i Garantum-koncernen. Sedan 2007 har Aktie-Ansvar och Garantum Fondkommission AB bedrivit sina verksamheter i ett nära samarbete. 2009 förvärvade Garantum sedan delar av Aktie-Ansvar tillsammans med dess ledning. Men det dröjde fram till 2015 innan Garantum slutligen förvärvade Aktie-Ansvar i sin helhet.

Genom förvärvet av Aktie-Ansvar har ytterligare möjligheter till att ge långsiktig stabilitet och trygghet för Aktie-Ansvars kunder och externa partners. Dessutom kommer Aktie-Ansvars kunskap och erfarenhet av fondförvaltning till stor nytta för Garantum som koncern. Nytänkande och korsbefruktning mellan företagen med dess specifika spetskunskap kan på sikt också ge nya spännande sparprodukter som kan presenteras inom ramen för Garantum-koncernen.

Garantum är i sin tur en sparkoncern med flera dotterbolag och affärsområden. Garantum Fondkommissions särpräglade kompetens utgörs av konstruerandet av strukturerade placeringar medan fondbolaget Aktie-Ansvar breddar erbjudandet just genom djup kännedom inom fondförvaltning. 

Garantum Fondkommission erbjuder strukturerade placeringar genom finansiella rådgivare – ofta anknutna ombud – inte bara i Sverige, utan även i Norge och i Finland. I Norge och Finland görs detta via Garantum AS respektive Garantum OY, som också de är separata dotterbolag i sparkoncernen.

Med en digital rådgivningsplattform under ständig utveckling kan Garantum sparkoncern ge både dess rådgivare och investerare de rätta verktygen för alla typer av sparande. Med depå hos Garantum får alla investerare en modern investeringsplattform för alla typer av sparande.